• +389 (0)75 460 080
  • servisbrane@gmail.com
  • ул. Теодосиј Гологанов бр.65, Скопје
  • +389 (0)75 460 080
  • servisbrane@gmail.com
  • ул. Теодосиј Гологанов бр.65, Скопје

УСЛУГИ КОИ ГИ ВКЛУЧУВА ПАКЕТОТ

Хемиско чистење
Полирање
Детално перење на моторот на возилото и заштита на истиот

ЧЕКОРИ ПРИ ПОСТАПКАТА

Чекор 1 - Внатрешно хемиско чистење на возилото
• Дување на целата нечистоија од тешко достапните места во внатрешноста на возилото со помош на воздух под притисок.

• Смукање на целата внатрешност на возилото со усисувач под висок притисок.

• Нанесување на хемикалија соодветна за возилото(платно или кожа),четкање или усмукување на истата(процесот се повторува се додека не се исчистат сите флеки и нечистотии).

• Нанесување на хемикалија на сите пластични делови од внатрешноста на возилото пребришување и повторување на постапката до добивање на саканиот резултат.

• Нанесување на заштита на сите пластични површини во внатрешноста на возилото.

• Проверка на целата внатрешност и заштита на истата.

Чекор 2 - Перење на моторот од возилото
• Вадење на акумулаторот со што се добива заштита од било какво понатамошно оштетување на електрониката на моторот.

• Усмукавање на целата нечистоија од моторот и дување на истото со воздух под притисок.

• Чистење со вода и хемикалија на моторот со штосе обраќа внимание на сите тешко пристапни делови и на сите делови кој се зарќани и извалкани со масло,уље,итн.(постапката се повторува се додека сите делови не се кристално чисти).

• Пребришување на моторот со микро фибер крпи за упивање на целата нечистотија што е останата,и детално прегледување на моторот.

• Премачкување на целата површина од моторот со заштитна полир паста отпорна на температура и надворешни влијанија(уље,прашина,итн.).

Чекор 3 - Перење на каросеријата на возилото со две активни пени,дување со воздух под притисок,пребришување и рачно полирање со полир паста која обезбедува сјај и восочна заштита на возилото
• Перење на возилото со млаз вода за отстранување на сите нечистотии.

• Шампонирање на возилото со првата активна пена со што се обезбедува чистење на целата видлива нечистотија и плакнење со вода.

• Перење на возилото со втората активна пена и млаз вода со што се обезбедува чистење на сите нечистотии од сите надворешни фактори и плакнење со млаз вода.

• Издувување на целата останата вода на возилото со помош на воздух под притисок (решетки,ретровизори,кваки и отвори во кој што останува вода)

• Нанесување на полирпаста на целата површина на возилото и пребришување на истата со микро фибер крпа(постапката се повторува се додека не се добие саканиот сјај и заштита на возилото).